JAW & FACIAL SURGERY

JAW & FACIAL SURGERY

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปไกลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงใบหน้ากันได้แล้วในตอนนี้ ขนาดที่พูดได้ว่าเหมือนเกิดใหม่ได้เลยทีเดียว กระแสนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านรายการทีวีรายการหนึ่ง ซึ่งพาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าอย่างรุนแรง เช่น โครงหน้าบิดเบี้ยว ไปทำการแปลงโฉมใหม่ถึงประเทศเกาหลี ประเด็นแรกที่หลายคนให้ความสนใจกันก็คือ สามารถทำได้ขนาดนั้นจริงๆ หรือ ก็ตอบได้ทันทีเลยว่าจริงแท้แน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใบหน้านี้ สามารถทำได้โดยการ ผ่าตัดตกแต่งเลื่อนกระดูกโครงหน้าขากรรไกร

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกโครงหน้าขากรรไกรคืออะไร ?

การผ่าตัดรักษากระดูกโครงหน้าขากรรไกรเป็นการผ่าตัดเพื่อจัดตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรใหม่ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือปรับแต่งโครงหน้าให้มีความสมมาตรขึ้น ซึ่งอาจทำร่วมกับการจัดฟันหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาและการวินิจฉัย หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกัดสบฟัน ก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันร่วม เช่น การผ่าตัดโหนกแก้ม การตกแต่งคาง หรือการลดขนาดมุมกราม เป็นต้น

แต่ถ้าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับการกัดสบฟัน จะจำเป็นต้องมีการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมด้วย ซึ่งวิธีการรักษานี้เรียกว่า
การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic  Surgery)

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร2

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
(Orthognathic surgery)

  • เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจพบความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือเป็นหลังจากผู้ป่วยมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตแล้ว  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีการเคี้ยวอาหาร และการพูดการออกเสียงที่ลำบาก หรือ อาจทำให้มีอาการนอนกรน หรือ มีอาการหยุดหายใจในขณะนอนหลับได้ (sleep apnea) อีกทั้งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ disorder) ได้ เช่น มีอาการปวดที่ข้อต่อขากรรไกร
  • โดยวิธีการจัดฟันจะเป็นการปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือเหมาะสม   ส่วนการผ่าตัดโครงหน้าชากรรไกรจะเป็นการแก้ไขโครงกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยอาจจะเป็นการผ่าตัดเพียงแค่ขากรรไกรเดียว (one jaw surgery) หรืออาจจะผ่าตัดทั้งกระดูกขากรรไกรบนและล่าง (two jaws surgery) ก็ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีการกัดสบฟัน การเคี้ยว การพูดการออกเสียง และการหายใจที่เป็นปกติ
  • โดยการผ่าตัดนี้อาจทำร่วมกับการผ่าตัดอวัยวะบริเวณข้างเคียงนั้นร่วมด้วยก็ได้ เช่น คาง มุมกราม โหนกแก้ม ปาก จมูก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสวยงามของโครงสร้างใบหน้าร่วมด้วย

การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

แบบจัดฟันก่อนผ่าตัด
โดยแต่ดั้งเดิมมานั้นส่วนใหญ่จะรักษาโดยการจัดฟันก่อน โดยจัดฟันปรับแก้ไขความผิดปกติของฟันก่อน จะใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นกับความยากง่ายซับซ้อนของแต่ละรายประมาณ 2-3 ปี ซึ่งวิธีการรักษาในลักษณะนี้ช่วงระยะเวลาที่จัดฟันอาจทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น รู้สึกว่าฟันล่างหรือฟันบนยื่น อูม หรือดูผิดรูปมากขึ้น เพราะต้องมีการจัดฟันให้ฟันมีมุมการเอียงตัวที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยบางรายจึงมีความรู้สึกว่าขากรรไกรล่างยื่นมากขึ้น เป็นต้น จากนั้นจึงส่งผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง หรือขากรรไกรใดขากรรไกรหนึ่ง ที่มีความผิดปกติ  และหลังจากผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยจะต้องมีการจัดฟันต่อ เพื่อปรับการเรียงตัว และการสบฟันอีกระยะหนึ่ง ประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้การกัดสบฟันนั้นเหมาะสมและคงที่แล้ว จึงถอดเครื่องมือจัดฟันได้รวมระยะเวลารักษาทั้งหมอประมาณ 3-5 ปี

แบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน
ปัจจุบันนั้นเริ่มมีการนำวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนแล้วจึงจัดฟันมารักษาผู้ป่วยมากขึ้น โดยผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรก่อน แล้วจึงแก้ไขความผิดปกติของฟันภายหลัง ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ ระยะเวลาในการจัดฟันจะสั้นลง เนื่องจากใช้ทฤษฎีที่เชื่อว่าการผ่าตัดจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนที่ของฟันได้เร็วขึ้น จึงทำให้การผ่าตัดก่อนการจัดฟันใช้ระยะเวลาในการจัดฟันแล้วเสร็จ 6 เดือน ถึง 2 ปี ตามความยากง่ายของความผิดปกติในแต่ละราย และข้อดีที่เป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกประการคือ ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าให้เหมาะสมสวยงามขึ้นได้เลยก่อนการจัดฟัน

แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็ตามควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง และควรมีการตรวจและวางแผนร่วมกันก่อนการรักษาโดยทีมแพทย์ทั้งผ่าตัดและจัดฟัน

ประโยชน์ของการทำ 3D Simulation

การทำ 3D Simulation ในเคสที่ทำการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
คือการทำแบบจำลองการผ่าตัดแบบ 3 มิติ หรือ 3D Simulation ในการวางแผนการรักษา ให้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น รวมถึงเพื่อสามารถให้เห็นแผนการรักษาของการเคลื่อนของกระดูกขากรรไกรบนและล่างได้ รวมทั้งได้เห็นส่วนที่อาจไม่สมมาตรกันของกระดูกโครงหน้า หรือส่วนของกระดูกข้างเคียงที่อาจมีผลขัดขวางการเลื่อนของกระดูกขากรรไกรได้  และนอกจากนี้ ยังทำให้คนไข้ได้เห็นภาพก่อนและหลังผ่าตัดแบบจำลองได้ จึงทำให้คนไข้มั่นใจได้ว่า ผลการรักษาจะออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีความผิดปกติที่กระดูกขากรรไกรเท่านั้น และควรเป็นระดับที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามปกติด้วย เช่น เมื่อขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้การเรียงตัวของฟันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น และไม่สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากสำหรับใครหลายๆ คน แต่ก็ต้องทำความเข้าใจเอาไว้ด้วยว่า การทำแบบนี้ก็มีภาวะแทรกซ้อนอยู่บ้างเหมือนกัน เช่น มีอาการปวดบวมหลังการผ่า พักฟื้นนาน และอาจเกิดการติดเชื้อได้หากไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้ดูแล

ทำไม?  จึงต้องผ่าตัดขากรรไกร หรือผ่าตัดกราม กับทศแพทย์

* เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันสำหรับการผ่าตัดโดยเฉพาะ ทำงานร่วมกันกับแพทย์ผ่าตัดตั้งแต่ต้น ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
(หลายคนที่เคยผ่าตัดที่อื่น มักมีปัญหาเรื่องการสบฟันและการจัดฟันที่ยากมากหลังการผ่าตัด)

* ราคาไม่สูงเกินไป สมเหตุสมผล และไม่จำเป็นต้องบินไปผ่าตัดถึงเกาหลี ซึ่งราคาแพง
และมีความลำบากมากกว่าในการดูแลหลังผ่าตัด เรามีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เดินทางสะดวก

รีวิวการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

ความประทับใจจากผู้ที่มาใช้บริการ

วีดีโอ

แผนที่

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

ใครสนใจอยากมาปรับแต่งโครงสร้างของใบหน้า ให้สวยเป๊ะ แถมปลอดภัย
ทำในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ก็สามารถติดต่อทางที่อยู่ที่ลงไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะ

       

ข้ามไปยังทูลบาร์